Sestava sveta staršev


Predsednik Sveta staršev je Boštjan Črnetič, podpredsednik je Gregor Bratož.
Vsak oddelek ima enega predstavnika staršev.

Poslovnik sveta staršev


Poslovnik sveta staršev (od april 2021)

Aktualne seje sveta staršev


  1. Konstitutivna seja, 27.9.2023
  2. Redna seja 25.3. 2024
  3. Redna seja 15.5.2024

Arhiv

1. Konstitutivna seja, 18.10.2022

2. seja(redna), 15.11.2022

3. seja(izredna), 1 17.1.2023

4. seja (dopisna), 24.3.2023

5. seja (dopisna), 11.5.2023

6. seja (redna), 25.5.2023


  1. Konstitutivna seja, 2.11. 2021
  2. seja (redna, VK), 1.12. 2021
  3. seja (2. redna), 9.3.2022
  4. seja (3. redna), 28.3.2022
  5. seja (4. seja – dopisna), 7.4.2022
  6. seja (5. redna), 10.5.2022

Kontakt


svetstarsev.ossk@gmail.com

Arhiv


Arhiv preostalih sej sveta staršev.