Odsotnost od pouka:

Dovoljenje starša/skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz podaljšanega bivanja

Pooblastilo za prevzem otroka iz podaljšanega bivanja