Članstvo

Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole in zaposleni, izjemoma tudi drugi. Vsak učenec postane član knjižnice ob vstopu v šolo.

Uporabniki knjižnice so dolžni upoštevati knjižnični red.

Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo odprta vsak delovni dan razen v času zasedenosti knjižničark zaradi pouka ali drugih obveznosti.

Izposoja knjižničnega gradiva

Knjižno gradivo se izposoja za 14 dni, možno ga je enkrat podaljšati.

Knjige za domače branje in tekmovanja se izposojajo le za 7 dni in se ne podaljšujejo.

Neknjižno gradivo (avdio in videokasete, zgoščenke, igre …) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga lahko izposodijo le učitelji, učenci pa ga lahko uporabljajo le v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, priročniki, atlasi) lahko uporabniki uporabljajo v čitalnici. Izjemoma si ga lahko izposodijo za krajši čas.

Serijskih publikacij (revije, časopisi) si uporabniki ne izposojajo in jih prebirajo le v čitalnici.

Uporabnik v določenem roku gradivo vrne, sicer si dodatnega gradiva ne more izposoditi.

Izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati dalje drugim uporabnikom.

Učenci si med poletnimi počitnicami ne izposojajo gradiva.

Zamudnine za izposojeno gradivo ne zaračunavamo.

Rezervacij gradiva ni.

Izguba ali poškodba gradiva

Poškodovanega gradiva član ne popravlja sam, ampak knjižničarko obvesti o poškodbi. Za  poškodovano gradivo, ki se ga se ne da več popraviti z enostavnimi postopki v šolski knjižnici, član prinese novo identično gradivo ali popravljeno gradivo iz knjigoveznice.

Izgubljeno  gradivo član nadomesti z novim identičnim gradivom, z gradivom enake vsebinske in cenovne vrednosti ali z denarnim prispevkom v vrednosti izgubljenega gradiva.

Uporaba računalnika

Učencem je v knjižnici na voljo računalnik za pregledovanje knjižničnega kataloga, iskanje gradiva, samostojno učenje, pisanje in oblikovanje besedil ter iskanje informacij po spletu. Uporabljajo ga v dogovoru s knjižničarko v okviru dogovorjenih pravil. Prepovedana je uporaba družbenih omrežij, igranje igric, obiskovanje spornih spletnih strani, nakupovanje preko spleta, brisanje datotek ali spreminjanje nastavitev računalnika.

Napotki za obiskovalce knjižnice

Knjižnica je prostor, kjer učenec pridobiva znanja za vseživljenjsko učenje. Pri tem so mu v pomoč knjige in računalniki, s pomočjo katerih lahko poišče podatke, ki jih potrebuje pri šolskem delu. Učenec lahko v knjižnici v času prostih ur najde miren kotiček za učenje, opravljanje domače naloge, prebiranje knjig in revij. V knjižnici velja spoštljiv odnos do drugih obiskovalcev knjižnice.

Knjižnico in čitalnico uporabljamo v tišini, v obeh veljajo tudi pravila šolskega hišnega reda. V knjižnici je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, vpitje in tekanje. Pred odhodom med knjižne police uporabnik odloži šolsko torbo, da z njo ne povzroča nereda. Uporabnik, ki ne spoštuje pravil, mora prostor na poziv brez ugovora zapustiti.

Pravila obnašanja v knjižnici

Česa v knjižnici NE počnem?

SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
NE JEM IN NE PIJEM.
NE VPIJEM.
NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
NE HODIM PO SEDEŽIH.
NE PREKLINJAM.
SE NE PRETEPAM.
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.

Kaj pa v knjižnici LAHKO počnem?

PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE NALOGE.
BEREM KNJIGE IN REVIJE.
NAJDEM SVOJ MIR.
SE UČIM.
PIŠEM DOMAČO NALOGO.
SE POTIHO POGOVARJAM S PRIJATELJI.
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
SE IGRAM NAMIZNE IGRE.
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.