Pomagajte najranljivejšim učencem Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana

Vsa sredstva zbrana iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto (do največ 0,3 %) se bodo zbirala v Šolskem skladu OŠ Srečka Kosovela Sežana. Sredstva iz naslova dohodnine se bodo uporabila izključno za učence iz socialno manj vzpodbudnih okolij, na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Učenci iz manj spodbudnih okolij so tisti učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice.

Izjemno veseli in hvaležni bi vam bili, če bi nam namenili 0,3% vaše dohodnine in s tem napolnili vrečo s srečo za vse tiste učence, ki prihajajo iz manj vzpodbudnih okolij.

Koliko me donacija stane?

Donacija 0,3 % dohodnine javnim zavodom je za vas popolnoma brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v državnem proračunu. Z donacijo vaša dohodnina ob tem ostaja nespremenjena. 
 
Donacija traja do preklica.

Kako lahko doniram? 

Obstaja več načinov:

  • s posebnim obrazcem (Doh-Don), ki ga izpolnite na spletni strani eDavki (naša davčna številka je 94094306)

Davčna številka Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana je 94094306

Do kdaj imam čas? 

Obrazec je treba na FURS oddati najpozneje do 31. decembra tekočega leta, pri tem pa morate upoštevati tudi čas dostave, če obrazec pošiljate po pošti. 
 
Opomba: Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 1 % odstotek dohodnine ali manj. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %,… ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1 % dohodnine.