Šolski učbeniški sklad

Šola razpolaga z obsežnim učbeniškim skladom, v katerega so vključeni vsi potrebni učbeniki za posamezen razred. Učbeniški sklad je za vse učence od 1. do 9. razreda brezplačen. Učenci morajo ob izteku šolskega leta izposojene učbenike vrniti. Za izgubljene ali poškodovane učbenike plačajo ustrezno odškodnino. Skrbnik učbeniškega sklada poskrbi tudi za nabavo oz. naročilo delovnih zvezkov za 1. triado, ki so za učence brezplačni.