Arhiv:

V šolskem letu 2016/17 smo se pridružili številnim vrtcem in osnovnim šolam v Sloveniji in se preko Inštituta za trajnostni razvoj vključili v projekt Šolski ekovrtovi in “EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno”. Geografsko ožje bomo sodelovali z lokalno skupnostjo, ekološko kmetijo Brinjevka ter drugimi pridelovalci ekoloških sadik in strokovnjaki za hortikulturo. S tem namenom urejamo atrij  (zunanji prostor med prvo triado in knjižnico), saj šolski vrt in učilnica na prostem kot sestavni del šolskega dvorišča omogočata velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti.

Šolski ekovrt postaja za učence mesto, kjer pridobijo nova znanja, veščine in navade, obenem pa prostor za druženje in sprostitev.

V projektu bodo učenci sodelovali v okviru interesne dejavnosti, pa tudi pri različnih predmetih pri rednem pouku in izbirnih vsebinah. Za uspešno izvajanje bodo poskrbeli vsi delavci šole, sodelovali pa bodo tudi starši.

Cilji projekta:

  • Učenci se navajajo na potrpežljivost, sodelovanje in timsko delo.
  • Učenci pridobivajo nova znanja in spretnosti ter izoblikujejo občutek in odnos do narave in okolja.
  • Učenci sami pridelajo vrtnine in skrbijo za urejeno okolico šole.
  • Učenci si pripravijo svojo zdravo hrano.
  • Učenci pridobivajo spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj 21. stoletja.
  • šolski vrt ponuja različne oblike in načine učenja (eksperimentiranje, praktično delo, samostojno učenje, delo v skupinah). Učenci tako poleg ostalega s pomočjo vseh čutil pridejo do novih spoznanj in posledično kreacij.
  • Učenci preživijo več prostega časa v naravi – na svežem zraku.
  • Okolica šole in notranji prostori so lepši – bolj urejeni in prijetnejši.
  • Učenci se navajajo in razvijajo občutek za ohranjanje okoljskih vrednot ter odgovornosti in spoštovanja do zemlje in hrane.
  • Učenci razvijajo empatijo in sodelovanje med človekom in naravo.

S projektom želimo prispevati k celostnemu razvoju otrok in k izboljšanju izobraževanja in vzgoje mlade generacije za uveljavljanje trajnostnega razvoja družbe.