Vizija šole


Šola v doseganju temeljnih vrednot sodobne šole sledi načelom, ki jo pri svojem delu vodijo v skrb za posameznika in njegov razvoj, skrb za enake možnosti izobraževanja in doseganje znanja, gojenje spoštovanja, strpnosti in zaupanja ter biti šola, ki je odprta v širši regijski in mednarodni prostor.
Vizija naše šole je ustvariti sodobno šolo, kjer z učenjem gradimo znanje in z dobrimi medsebojnimi odnosi povečujemo svojo moč in ugled.

Poslanstvo šole


Naše poslanstvo temelji na sodelovanju, spoštovanju, udeleževanju, zavzetosti in uresničevanju ciljev vseživljenjskega učenja, trajnostnega razvoja, splošnih ciljev izobraževanja ter Konvencije o otrokovih pravicah in Evropske deklaracije o varstvu človekovih pravic. Želimo si ustvariti okolje za učenje, odprto komunikacijo in odnose. Želimo si ustvariti okolje, kjer si bomo znali deliti vrednote in kjer se bo vsak počutil cenjen.