V šolskem letu 2022/2023 se je lokavska šola pridružila projektu Mreža gozdnih šol in vrtcev Slovenije, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo. Omenjeni projekt temelji na gozdni pedagogiki in prispeva k izobraževanju za trajnostni razvoj.

Strokovni delavci se zavedamo, da je gibalna/športna aktivnost ena izmed temeljnih otrokovih življenjskih potreb. Otrok z zadostno količino gibalne/športne aktivnosti razvija in krepi svoje telo, usklajuje motoriko, izboljšuje lastne spretnosti, zdravstveno stanje, psihično počutje, kognicijo in čustveno področje. V današnjem sedentarnem načinu življenja je priključitev k Mreži gozdnih šol in vrtcev prinesla pozitiven vpliv.

Gozdno pedagogiko uporabljamo med poukom z namenom trajnejšega usvajanja učnih vsebin, krepitve socialnih odnosov, osveščanja o skrbi za okolje, izkustvenega in doživljajskega učenja. V oddelku podaljšanega bivanja vsakodnevno zahajajo v gozd ne glede na vreme, kjer spoznavajo rastlinske in živalske vrste. V gozdu si gradijo hiške, ustvarjajo z naravnim materialom, seznanjajo se s starimi igrami, predvsem pa preživljajo čas na svežem zraku.

CILJI so:

  • večkrat mesečno zahajanje v gozd in na travnik,
  • upoštevanje gozdnega bontona,
  • omogočanje in spodbujanje gibalne/športne aktivnosti,
  • krepitev sodelovanja in komunikacije,
  • spodbujanje ustvarjalnosti in radovednosti,
  • seznanjanje z zdravim načinom življenja,
  • spoznavanje žive in nežive narave,
  • opazovanje podnebnih sprememb in skrb za trajnostni razvoj in
  • utrjevanje že pridobljenih znanj med poukom na različnih področjih.

Učenci razvijajo pozitiven odnos do narave in najraje imajo dneve, ko lahko v njej raziskujejo.

Aktiv PŠ Lokev