Našemu planetu so učenci posvečali pozornost več dni, tako pri pouku kot tudi v podaljšanem bivanju. Več dni so pobirali smeti ob gozdnih poteh, po katerih se vsakodnevno sprehajajo. Ogledali so si risanke na temo varovanja okolja in izdelali plakat. V petek, 21. 4. 2023, sta jih obiskala gozdar Bogdan Magajna in agronomistka Ana Leskovšek. Z gospodom Magajno so obnovili znanje o gozdnih živalih in spoznavali drevesa v parku ob šoli. Gospa Leskovšek jim je svetovala, kako urediti vrtiček, ki si ga želijo. Podarila jim je 6 žametnic, ki so jih učenci samostojno posadili. Nato so si zavihali rokave, nadeli zaščitne rokavice in začeli z urejanjem gredice, kjer bodo skrbeli za zelišča. Pometli so igrišče, pospravili kamenje na svoje mesto in smeti odnesli na ekološki otok. Ponosni na opravljeno delo so zaključili zadnje dneve pred zasluženimi počitnicami.