Sestava sveta staršev


Po en predstavnik staršev vsakega oddelka.

Poslovnik sveta staršev


Poslovnik sveta staršev (od april 2021)

Aktualne seje sveta staršev


1. Konstitutivna seja, 18.10.2022

2. seja(redna), 15.11.2022

3. seja(izredna), 1 17.1.2023

4. seja (dopisna), 24.3.2023

5. seja (dopisna), 11.5.2023

6. seja (redna), 25.5.2023


  1. Konstitutivna seja, 2.11. 2021
  2. seja (redna, VK), 1.12. 2021
  3. seja (2. redna), 9.3.2022
  4. seja (3. redna), 28.3.2022
  5. seja (4. seja – dopisna), 7.4.2022
  6. seja (5. redna), 10.5.2022

Kontakt


svetstarsev.ossk@gmail.com

Arhiv


Arhiv preostalih sej sveta staršev.