Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami odpira nove možnosti pomoči učencem, ki imajo težave pri doseganju šolskih ciljev posameznih razredov. Starši, ki jih zanima, ali bi bil njihov otrok do take pomoči upravičen, se lahko oglasijo pri šolski psihologinji na razgovoru. Za otrokov optimalni razvoj je smiselno, da se starši že kmalu po zaznavanju začetnih težav odločijo, da bodo otroku sami poskušali pomagati pri učenju ali bodo poiskali ustrezno pomoč pri šolski svetovalni službi ali drugih strokovnjakih.

V okviru Ministrstva za šolstvo in šport  izvajamo:

  • pomoč motorično oviranim otrokom (korektivne vaje);
  • dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami;
  • pomoč učencem, ki prihajajo k nam v šolo iz drugih držav (učenje slovenščine).

V okviru programov šole nudimo učencem še:

  • dopolnilni pouk v skladu s predmetnikom;
  • individualen in diferenciran pouk v skladu z navodili ustreznih strokovnjakov (ko je učenec voden pri svetovalni službi kot učenec, ki ima pri poučevanju posebne potrebe);
  • individualno korektivno delo svetovalne službe, delo na razvijanju učnih navad in enostavnih strategij učenja, učni treningi za učence z učnimi težavami ali za uspešne učence;
  • individualno pomoč gibalno oviranim učencem, učencem z motnjami vida ali sluha in učencem, ki potrebujejo poučevanje na konkretnejših nivojih učenja… (specialno-pedagoška pomoč);
  • dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami (po odločbah) z izvajanjem individualnih strokovnih pomoči in prilagojenimi izvajanji programov rednega šolanja.

Spoštovani starši!

V LogOut Izola – Centru za zdravljenje digitalnih zasvojenosti se srečujejo z različnimi vprašanji, stiskami in skrbmi staršev ter otrok glede uporabe pametnih telefonov, računalnikov, igralnih konzol, družbenih omrežij.

Najpogostejše skrbi in vprašanja staršev so:
– ali moj otrok preveč uporablja zaslone,
– kakšen je priporočen čas dnevne uporabe,
– kaj moj otrok počne na spletu, s kom se pogovarja, kaj objavlja,
– so igre, ki jih igra primerne starosti otroka,
– kako skleniti dogovore in pravila za uporabo zaslonov v domačem okolju,
– zakaj otrok močno čustveno reagira, kadar mu omejimo čas uporabe digitalnih naprav,
– zakaj se veliko prepiramo z otrokom zaradi naprav,
– kako zdržati pritisk, ki ga otrok izvaja v odnosu s starši ob omejevanju uporabe zaslonov,
– s kakšnimi nevarnostmi in tveganji se otrok lahko sreča na spletu…?

Če ste med tistimi, ki iščete odgovore na ta vprašanja, se lahko obrnete na LogOut enoto v Izoli. Prisluhnili vam bodo in z vami poiskali odgovore na vprašanja, dileme in izzive, da bo sobivanje z digitalnimi napravami čim manj stresno.  

LogOut
Zavod Nora, Center pomoči pri prekomerni rabi interneta
Ljubljanska ulica 22, 6310 Izola – Isola
M: 064 236 516
E-mail: janez.arh@logout.si
www.logout.org