RODITELJSKI SESTANKI

Organizirajo jih razredniki po planu ali po potrebi, vendar vsaj 3 v šolskem letu. O njih boste pravočasno obveščeni.

 GOVORILNE URE – “V ŽIVO” od 4. APRILA 2022 (Kliknite)

Skupna tabela 2022/23 (KLIKNITE)

Z mesecem oktobrom bomo pričeli izvajati govorilne ure. Zaradi trenutnih razmer v povezavi s korona virusom, jih bomo organizirali preko telefonov oz. ostalih komunikacijskih sredstev (zoom…). V izogib čakanju na prosto linijo predlagamo, da se z dotičnim učiteljem predhodno dogovorite oz. najavite na govorilno uro preko eAsistenta ali e-pošte.

V tabeli so zabeleženi učitelji, njihove dopoldanske in popoldanske govorilne ure, e-naslovi ter številke na katere bodo dosegljivi.

 

PODRUŽNICA LOKEV ZA Š.L. 2022/23 – POPOLDANSKE GU

Popoldanske govorilne ure v Lokvi bodo vsako prvo delovno sredo v mesecu (razen
septembra in februarja) od 17:00 do 18:00 ure. Starši vsaj dva dni prej pošljite sporočilo po
e-asistentu, če se boste udeležili govorilnih ur, da se dogovorimo za uro.

5. oktober 9. november 7. december 4. januar
1. marec 5. april 3. maj 7. junij

TEDENSKE (individualne) GOVORILNE URE 2022/23 za PŠ Lokev: glejte skupno tabelo,
zgoraj.