Splošno o šolski knjižnici

Šolska knjižnica je za učence odprta vsak dan v tednu od 7:30 do 14:00, razen v primeru drugih obveznosti knjižničark (ure knjižničnih informacijskih znanj – KIZ, pouk, spremstva, nadomeščanja, obisk na podružnici, sestanki, v primeru bolezni idr.).

Šolska knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da lahko učenci sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo. Izbirajo lahko med štiriindvajset tisoč  enotami knjižnega in neknjižnega gradiva. Sposodijo si lahko knjige za bralno značko in domače branje, našli pa bodo tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Za pripravo seminarskih nalog in govornih nastopov imajo na voljo več kot osem tisoč različnih naslovov poljudnoznanstvenih knjig, CD-jev in DVD-jev. Za potrebe pouka, učencev in učiteljev nudi knjižnica tudi možnost iskanja informacij na spletu s pomočjo COBISS/OPAC (http://cobiss.izum.si/) v vseslovenski bazi COBIB in v katalogih posameznih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.

V šolski knjižnici si gradivo izposojajo vsi učenci od 1. do 9. razreda, ki z vstopom v šolo avtomatsko postanejo člani knjižnice. Navajajo se na samostojno uporabo knjižnice, pri čemer je poudarek na vzgoji za knjigo in motivaciji za branje ter poslušanje. Učenci matične šole od 1. do 3. razreda obiskujejo knjižnico skupaj z razrednim učiteljem v dogovorjenem terminu. Ostali učenci in zaposleni knjižnico obiskujejo posamezno v času njene odprtosti. Izposoja knjig poteka tudi v manjši knjižnici na podružnični šoli v Lokvi vsakih 14 dni.

Telefonska številka

+386 5 73 11 887

Šolski knjižničarki:

Doris Primc; e-pošta: doris.primc(na)os-sezana.si

Polona Pahor; e-pošta: polona.pahor(na)os-sezana.si