Prijavnice (dokument spodaj) dobite na spletni strani šole in jih je potrebno oddati v tajništvo šole 2 dneva pred izpitom.

Iz objektivnih razlogov se lahko datumi in ure predmetnih izpitov izjemoma spremenijo. O tem boste pravočasno obveščeni s strani razrednika.

RAZPORED POPRAVNIH IN PREDMETNIH IZPITOV ZA 7., 8. in 9. RAZREDAVGUST 2024

DAN DATUM PREDMET PISNI DEL USTNI DEL 
PETEK 23. 8. 2024 MATEMATIKA 8:00 10:00 
PONEDELJEK 26. 8. 2024 KEMIJA / 8:00 
TOREK 27. 8. 2024 ANGLEŠČINA 8:00 10:00 
SREDA 28. 8. 2024 SLOVENŠČINA 8:00 10:00