Kontaktna številka


telefon: 041-770-816

Obrazci


Podaljšano bivanje – obrazci

Novičke iz podaljšanega bivanja


 • Igre v parku ob zaključku podaljšanega bivanja
  V petek, 16. 6. smo v okviru podaljšanega bivanja v parku priredili zabavne igre. Igre so vsebovale 5 različnih postaj. Učenci vseh razredov so se razdelili v 5 skupin in potovali po postajah tako, da so opravili vse naloge. Postaje so bile različne. Pri prvi postaji so morali pokazati timsko sodelovanje, saj so si morali v skupinah nad glavo in pod korakom podajati žogo iz rok v roke. Druga postaja je bila bolj miselna, saj so morali iz koščkov sestaviti poletne sestavljanke. Tretja postaja je spodbujala gibčnost in sodelovalnost. Učenci so se držali za roke in so si morali poslati […]
 • Podaljšano ima talent
  Učenci prvih razredov imajo veliko talentov. Ker radi plešejo, pojejo, igrajo smo se učiteljice podaljšanega bivanja odločile, da jim pripravimo talente. V četrtek, 15. 6., smo se ob 13.15 vsi prvošolčki zbrali v malem večnamenskem prostoru. Prireditev je suvereno vodila učenka Karolina iz 5. razreda. S seboj je pripeljala tudi tričlansko komisijo, ki so jo sestavljale Maja, Nada in Zala, prav tako učenke 5. razreda. Na talentih se je zvrstilo 12 različnih točk. Videli smo največ pevskih nastopov, dva plesna nastopa, dva pevsko – plesna nastopa. V enem nastopu smo spremljali čarovniške trike, v naslednjem se nasmejali različnim šalam. Predstavila […]
 • Čebelice, čebelice
  Maj je mesec prebujanja. Vse zacveti, ozeleni. Žuželke pridejo na travnik in vse mrgoli in brenči. V podaljšanem bivanju smo se odločili, da mesec maj posvetimo našim najbolj pridnim delavkam –  čebelam. Z učenci smo se veliko pogovarjali o čebelah, o tem, kako nastane med in zakaj so čebele tako pomembne. Prebrali smo pravljico o čebelah in z njeno pomočjo ugotovili, kako je sestavljena čebelja družina. Ogledali smo si tudi šolski čebelnjak. Izdelali smo ogromen čebelnjak s poslikanimi panji, ki krasi vhod prve triade. Ob njem pa »letijo« male čebelice, ki že pridno nabirajo nektar na cvetkih drevesa. Čebelice pa […]

Povezava do vseh novic podaljšanega bivanja

Kaj je podaljšano bivanje


Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

Organizacija podaljšanega bivanja


Vsaka dejavnost traja 50 minut.

 • Kosilo,
 • sprostitvena dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Potek dela PB

Pravila obnašanja


Pri kosilu

 • Pred kosilom si umijemo roke.
 • V koloni upoštevamo pravilo nedotikanja in smo tiho.
 • Jemo v tišini.
 • Hrano jemo s priborom.
 • Za mizo počakamo učence, ki še jedo.
 • Iz jedilnice odhajamo v koloni za učiteljem podaljšanega bivanja.

V garderobi

 • V garderobah se preobuvamo.
 • Obutev in oblačila ustrezno pospravimo.
 • Osebne predmete in oblačila odnašamo sproti domov.
 • Ko je športni dan ali druge dopoldanske aktivnosti mora imeti učenec s seboj peresnico, copate in zvezek za podaljšano bivanje.

Na igrišču

 • Na igrišče hodimo v koloni.
 • Pazimo na lastno varnost.
 • Upoštevamo cestno prometna pravila.
 • Zadržujemo se na igralni površini.
 • Upoštevamo navodila učitelja.
 • Z igrišča ne odhajamo brez vednosti in dovoljenja učitelja.
 • Odgovorno ravnamo s športnimi rekviziti.
 • Pred odhodom z igrišča pospravimo in poskrbimo za svojo in šolsko

Hišni red podaljšanega bivanja:


 • Pravilo NEDOTIKANJA
 • Ko prihajate po otroka potrkajte, pozdravite in počakajte na hodniku pred razredom, da vaš otrok pospravi šolske potrebščine, igrače, stol…, ker le tako lahko delo v razredu poteka nemoteno.
 • Ne vstopajte sami v prazne učilnice.
 • Starši, naprošamo vas, da se ne zadržujete v garderobah.
 • Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.
 • Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici, oz. naprošamo vas, da pravočasno prihajate po svojega otroka.
 • V šolo naj otroci ne nosijo dragocenih stvari (nalivniki, nakit, denar) saj zanje ne prevzemamo odgovornosti.
 • Po končanem pouku učenci počakajo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.
 • Po hodnikih hodimo tiho.
 • Stvari, ki niso naše, pustimo pri miru.
 • Namerno poškodovana ali uničena šolska/učenčeva lastnina se ustrezno nadomesti ali plača.

Pomembne informacije


 • Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo in barvice.
 • V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom na vratih učilnice seznanjeni kje se nahajamo.
 • Učiteljem pisno sporočite s kom in kdaj bo vaš otrok odhajal iz podaljšanega bivanja (pooblastila). Obrazci so objavljeni na spletni strani in oglasni deski. Enako velja za interesne dejavnosti. Vsaka sprememba bo veljavna le z vašim pisnim dovoljenjem.
 • Obveščamo vas, da ste sami dolžni poskrbeti za odjavo in prijavo prehrane (malica, kosilo, popoldanska malica) na blagajni šole (ga. Mateja Jankovič  tel. št. 05/7311888).
 • Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato učenci v tem času ne odhajajo domov.
 • Predčasen odhod otroka iz podaljšanega bivanja je možen le v primeru, da ima učenec/ka to zabeleženo v informatorju in podpisano s strani staršev.
 • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanje interesnih dejavnosti v času PB), zato  boste morali  vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.