Arhiv:

Šolska svetovalna služba pripravlja šolo za starše. Strokovnjaki z različnih področij bodo staršem predstavili aktualne teme z vzgojnega in učnega področja.

VSEBINA PREDAVANJ ŠOLE ZA STARŠE 2021/22

Starši, v komentarju predlagajte teme, o katerih bi želeli slišati kaj več.

 

POZITIVNA PSIHOLOGIJA

se ukvarja s proučevanjem in jačanjem pozitivnih vidikov človeškega življenja in duševnosti: z vprašanji sreče, zadovoljstva, smisla, optimizma, upanja, vztrajnosti, odpornosti, psihičnega blagostanja, in z drugimi pomembnimi pozitivnimi vidiki človeškega življenja in doživljanja.

In zlasti v današnjem času in trenutni situaciji tega potrebujemo veliko. »Pozitivna psihologija za boljše življenje« nudi veliko tega.

ŠOLA ZA STARŠE V ČASU EPIDEMIJE

Vsako sredo in soboto od 6. 1. do 6. 2. 2021 ob 6-ih popoldne

Brezplačne premiere za vse na Facebooku, Youtube-u in Videolectures.

Datum brezplačne premiereVsebina
 Sreda, 6. 1. 2021Dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu
2.Sobota, 9. 1. 2021Dr. Anica Mikuš Kos: Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
3.Sreda, 13. 1. 2021Mag. Staš Žnidar: Najstniki v letu 2021
4.Sobota, 16. 1. 2021Ksenja Kos: Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo
5.Sreda, 20. 1. 2021Mag. Katarina Kesič Dimic: Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi potrebami
6.Sobota, 23. 1. 2021Dr. Milan Hosta: Oče v 21. stoletju
7.Sreda, 27. 1. 2021Petra Založnik: Moč pripovedovanja zgodb
8.Sobota, 30. 1. 2021Dr. Tjaša M. Kos: Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju
9.Sreda, 3. 2. 2021Dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju
10.Sobota, 6. 2. 2021Dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji

 Vsa predavanja potekajo ob 18:00 uri. Vklop ob 17.50.

 Prijava na: https://maratonpozitivnepsihologije.si/sola-za-starse/.