Kot v drugih okoljih, kjer se gibljejo mladi, je tudi šola kraj nenehnih nesporazumov,  konfliktov in sporov, ki se jim ne moremo izogniti.

Preventiva pred nasiljem v šoli je v učenju in vzgoji za mirno in dobronamerno reševanje sporov, zato naša šola že vrsto let nudi mediacijo vsem, ki se tu srečujemo. Gre za vnašanje kulture dialoga v šolski prostor, za učenje poslušanja, za refleksijo in avtorefleksijo.

Mediacijo med učenci lahko vodi šolski mediator ali pa eden ali dva vrstniška mediatorja. In prav z vrstniško mediacijo smo se petošolci seznanili pretekli teden.

Učenci Manca Dolenc, Ian Duraković in Andreja Petaros so nam pod mentorstvom učiteljice Marije Štekar Košuta odigrali primer vrstniške mediacije. Medianta sta se za mediacijo odločila prostovoljno in bila pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen in produktiven način. Pri tem jima je pomagala mediatorka, nevtralna vrstnica, ki jima je z različnimi znanji, veščinami in tehnikami pomagala pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami. Mediacija se je uspešno zaključila, saj sta učenca našla rešitev, s katero sta bila oba zadovoljna.

Kaj so o mediaciji povedali učenci?

»Bilo mi je zanimivo, ker so mediacijo vodili učenci.«

»Mediatorka je bila nepristranska in ni sodila mediantov.«

»Všeč mi je bilo, da smo dobili nalogo in smo morali opazovati kako se obnašajo.«

»Medianta sta dobro odigrala kako sta skregana in zakaj sta jezna.«

»Zdaj me ni strah iti na mediacijo in bi šel.«

»Raje bi šla na vrstniško mediacijo kot k mediatorki učiteljici.«