Juhu! Prve počitnice tega šolskega leta so že tu. V podaljšanem bivanju je bil petek pred počitnicami malo drugačen. V vsakem razredu so se odvijale aktivnosti, ki jih ne počnemo vsak dan.

Prvošolčke je v razredu čakalo pismo škratka Srečka, ki jim je dal nalogo, da poiščejo skrivno pismo in se razdelijo v štiri skupine. Učenci iz oddelkov so se med seboj pomešali. Vsaka skupina je poiskala skrivno pismo in opravila nalogo. Ko so nalogo opravili, so zamenjali postajo. Tako so vsi opravili vse štiri naloge, ki jim jih je dal škrat Srečko. Naloge pa so bile iz različnih področij. Pri eni nalogi so se naučili ples duhcev, pri drugi so izvedli poligon, pri tretji so poslušali pravljico o Čarovnici Vilmi, pri zadnji pa so se pogovarjali o jesenskih barvah in narisali jesensko drevo. Učencem so bile naloge zabavne in so spraševali, kdaj nas pride škratek spet obiskat.

Drugošolci so si pripravili vsak v svojem razredu dejavnosti, ki so učencem najbolj zanimive. Nekateri so reševali labirinte in zavozlanke, drugi so risali, barvali in ustvarjali, tretji so gradili iz Lego kock. Za konec so si ogledali še risanko.

Tretješolci so petkovo popoldne pred počitnicami aktivno preživeli na treh delavnicah. Ena od njih je bila ustvarjalnica, kjer so učenci izdelovali duhca in tako izrazili svojo kreativnost. Na drugi postaji so zaplesali ob glasbeni spremljavi, tretja dejavnost pa je bila orientacija, kjer so učenci prek zgodbe in različnih namigov iskali pot iz začaranega gradu. Vsem je srečno uspelo najti pot.
Učenci so se neizmerno zabavali.

Četrtošolci so imeli turnir v igranju družabnih iger in ustvarjali na temo noči čarovnic, ki prihaja med počitnicami. Priključili so se tudi igranju starodavne Kitajske igre GO pod mentorstvom Daliborja Čotarja.

Petošolci pa so popoldan posvetili dnevu varčevanja, ki je 31. oktobra. Pogovarjali so se o varčevanju, naredili tedenski proračun za žepnino in se igrali trgovino s plastificiranim denarjem.