Večkulturnost je del našega vsakdana. Tudi na šoli se s tem srečujemo vedno bolj pogosto. Zato želimo s projektom širiti sprejemanje drugačnosti, ki jo prinašajo različna nacionalna, socialna, religiozna in generacijska okolja.

Pri tem bomo izpostavili človekove pravice, krepili medčloveško spoštovanje in se tako zavzemali proti različnim oblikam družbenega izključevanja. Z medkulturnim dialogom bomo razvijali posluh za odprtost in vzajemno spoštovanje.

Zavedamo se, da o večkulturnosti ne moremo le govoriti, ampak se jo moramo naučiti živeti.