COVID 19

PROTOKOL ŠOLA (COVID) od 15.3.2021

ŠOLA

Letni delovni načrt 2021/22
Poročilo o življenju in delu šole
Informator
Hišni red
Pravila šolskega reda
Vzgojni načrt
Načrt varnih poti
Šolski koledar 2021/ 22
Načrt integritete
Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)
Delovni projekt pomoči
Program šole

VOZNI RED

VOZNI REDI

GOVORILNE URE

Govorilne ure 2021/22

SEZNAM POTREBŠČIN

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/22
Učbeniški sklad in Delovni zvezki za šolsko leto 2021/22

ODSOTNOST OD POUKA

Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka
Vloga za daljši izostanek
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole (posodobljeno 16.9.20)
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID


IZBIRNI PREDMETI – OBRAZCI ZA SPREMEMEBE

I. OBVEZNI
a) Vpis
b) Zamenjava predmeta
c) Izpis
II. NEOBVEZNI
a) Vpis
b) Zamenjava predmeta
c) Izpis
Oprostitev GLASBENA ŠOLA
Vloga

INTERESNE DEJAVNOSTI

Obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok- obrazec

STATUS IN SUBVENCIJE

Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga
Vloga za dodelitev statusa športnika, pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, potrdilo kluba

ŠOLSKA PREHRANA

Obrazci in ostali dokumenti v zvezi s šolsko prehrano se nahajajo na naslednji strani: Prehrana

ŠOLSKI SKLAD

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.

(Skupno 13.484 obiskov, današnjih obiskov 1)