INFORMACIJE O POKLICNI ORIENTACIJI

 

Spoštovani starši, dragi učenci!

V šolskem letu 2018/19 bomo z učenci 9. razredov nadaljevali s poklicnim informiranjem. Prvi korak pri tem bo informiranje učencev o poteku izbire srednje šole in vpisa nanjo. Čaka jih še izpolnjevanje Vprašalnikov o poklicni poti. Ti vprašalniki bodo učenke in učence spodbudili k temu, da  pričnejo razmišljati o nadaljnji poklicni poti oz. nadaljevanju izobraževanja.

Kaj smo že naredili?

Septembra ste imeli devetošolci tudi tehniški dan na temo poklicev, kjer so lahko pridobili informacije o srednjih šolah in poklicih ter o kariernih možnostih.

Kako izbrati srednjo šolo?

GIMNAZIJE 

Na gimnazije se navadno vpisujejo učenci z boljšimi dosežki in dobrimi učnimi navadami. Na gimnazijah pridobivajo splošno znanje, ki jih pripravi na vpis na višje šole ali fakultete. Po gimnaziji pridobimo naziv gimnazijski maturant in se običajno še ne odločajo za zaposlitev. Gimnazija je najzahtevnejši program srednješolskega izobraževanja, zahteva redno delo, učenje, dobre delovne navade in veliko vedoželjnosti ter radovednost dijakov. Danes poznamo veliko usmerjenih gimnazij kot so klasična, škofijska, dramska, likovna, glasbena, športna, tehniška in ekonomska. Tudi te gimnazija dajo dijakom splošna znanja, pripravijo pa jih tudi na vpis v višjo šolo ali fakulteto specifične smeri (po ekonomski gimnaziji imajo dijaki že nekaj več podlage za npr. ekonomsko fakulteto).

4- LETNE STROKOVNE OZ. TEHNIŠKE SREDNJE ŠOLE

šole so namenjene učencem, ki imajo razvite učne navade, ki imajo razmeroma dobre ocene v osnovni šoli in ki jih izbrana smer zanima. Taka šola dijakom poda splošna znanja, poleg tega pa tudi dodatna znanja iz strokovnih predmetov. Tako so dijaki npr. po ekonomski srednji šoli že pripravljeni na delo, lahko pa se izobražujejo dalje. Program se zaključi s poklicno maturo. Po želji lahko dijak zaključi tudi s splošno maturo, vendar mora opravljati v 4. letniku in na maturi dodaten (peti) predmet.

3- LETNE SREDNJE POKLICNE ŠOLE

to so poklicne šole, ki dijaka pripravijo na določen poklic. Če torej obiskujete npr. računalniško 3–letno srednjo šolo, boste po končani šoli lahko samostojno delali na področju računalništva. Po takšni šoli se lahko takoj zaposlite, saj šola da zelo veliko praktičnih znanj, ima tudi obvezno prakso, kjer dijaki nabirajo izkušnje pri delodajalcih. Če želite hitreje do poklica, če vas zanima določeno področje, ter vam teoretično učenje in dolgoletno šolanje ni v interesu, je poklicna šola prava izbira. Na nekaterih poklicnih šolah lahko izberete tudi t. i. program +2, kjer z dvema dodatnima letoma izobraževanja pridobite naziv tehnik.

2- LETNE POKLICNE SREDNJE ŠOLE OZ. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Dvoletna poklicna šola je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli večje učne težave in učno niso uspešni. Takšna šola temelji na praktičnih znanjih, poudarjeno je pridobivanje konkretnih veščin, ki jih bodo dijaki potrebovali pri svojem delu. Po šoli se lahko takoj zaposlite na delovnih mestih, kjer navadno delate kot pomočnik drugim zaposlenim. Ta izbira je namenjena tistim učencem, ki imajo v šoli velike učne težave, njihova pot do poklica pa je tako krajša in lažja.

Kako bo potekalo poklicno odločanje?

Začne se s poklicnim svetovanjem pri šolski svetovalni delavki in pogovori učenca s starši, prijatelji, znanci. Pri šolski svetovalni delavki boste lahko tudi starši skupaj z otrokom poskušali najti kar najbolj ustrezno srednjo šolo.

V februarju pred zimskimi počitnicami boste šli učenci skupaj s starši na informativne dneve na tiste srednje šole, ki so v vašem ožjem izboru in jih želite

bolje spoznati. Tam boste pridobili dodatne informacije o šolah in njihovih programih. Po tem boste skupaj s starši, svetovalno delavko in vsemi pridobljenimi informacijami izbrali srednjo šolo, na katero se želite vpisati. Pri tem vam bomo v šoli v podporo ter vam nudili pomoč pri pravilni izbiri. V marcu 2019 boste učenci skupaj s psihologinjo oz. pedagoginjo izpolnili prijavnico za srednjo šolo ter počakali na povratno informacijo.

 Potek poklicnega usmerjanja

  • november, december: individualni razgovori pri šolski svetovalni delavki (namen je pridobivanje informacij o želenih programih, pregled vseh možnosti, poglobljen pogovor). Učenci imajo možnost obiska srednjih šol, ki organizirajo dan odprtih vrat.
  • november: izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti
  • januar, februar: nadaljevanje individualnih pogovorov pri šolski svetovalni delavki (namen je pridobitev dodatnih informacij, razrešitev dilem, načrtovanje informativnih dni –obiskov šol)
  • sredina februarja: informativni dnevi na srednjih šolah
  • po informativnih dneh: učenci, ki boste imeli še vedno težave pri odločanju, se boste (skupaj s starši) ponovno oglasili pri šolski svetovalni delavki
  • druga polovica marca (predvidoma): izpolnjevanje prijave za vpis v SŠ

Nekaj uporabnih in koristnih povezav:

 

Rokovnik za vpis na SŠ

1. Informativni dnevi 15.2. in 16.2. 2019
2. Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š) do 4.3. 2019
3. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa gimnazija in ekon.gimnaz. med 11.3. in 23.3. 2019
4. Pisanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020

konec marca

(do 2. 4. 2019)

5. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 (na internetu)

8.4. 2019

do 16.00 ure

6. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019 do  23.4.2019
7. Javna objava omejitev vpisa (internet) → 22.5.2019
8. Obveščanje učencev o omejitvah vpisa →  29.5. 2019
9. VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (prinašanje dokumentov za vpis po razporedu srednjih šol)

med 18.6. in 21.6. 2019

(do 14.00 ure!)

10. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka →  21.6. 2019
11. Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet) →  21.6.2019

Če želite priti na individualni razgovor k svetovalni delavki (sami ali skupaj z otrokom) vas prosimo, da se naročite na tel. številko 7311884 oz. 7311883.

Pripravili
Meta Pavletič Pieri, šolska psihologinja in Karmen Tavčar, šolska pedagoginja

(Skupno 133 obiskov, današnjih obiskov 1)