PROTOKOL ŠOLA (COVID) od 15.3.2021
Letni delovni načrt 2020/21
Poročilo o življenju in delu šole
VOZNI REDI – posodobljeno 14.9. 2020
Informator
Seznam potrebščin za šolsko leto 2020/21
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID
Govorilne ure 2020/21
Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)
HISNI RED
Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka
Vloga za daljši izostanek
Pravila šolskega reda
Obvestilo o vseh interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok- obrazec
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole (posodobljeno 16.9.20)
Vzgojni načrt
Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, vloga za dodelitev statusa športnika, potrdilo kluba
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
UČBENIŠKI SKLAD in DELOVNI ZVEZKI za šolsko leto 2012/21

ŠOLSKA PREHRANA

Obrazci in ostali dokumenti v zvezi s šolsko prehrano se nahajajo na naslednji strani: Prehrana

ŠOLSKI SKLAD
Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
Načrt integritete
Šolski koledar 2020/ 21: 1. del / 2. del (NPZ)
Načrt varnih poti

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.

(Skupno 7.905 obiskov, današnjih obiskov 1)