ŠOLA

Načrt integritete
Soglasje za direktno obremenitev (SEPA)
Delovni projekt pomoči

ODSOTNOST OD POUKA

Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka (do 5 dni)
Vloga za daljši izostanek (več kot 5 dni)
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID

STATUS IN SUBVENCIJE

Kriteriji za dodelitev subvencij šole v naravi in vloga
Vloga za dodelitev statusa športnika, pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, potrdilo kluba

ŠOLSKI SKLAD

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Pridržujemo si pravico do napak in spremembe podatkov zaradi objektivnih okoliščin.